Garanti

Garanti – 2 år

Alla maskiner som jag säljer har två års garanti från det datum som du köper denna.

För batterier gäller 6 månaders garanti.

Om inte regelbunden service utförs enligt manual som medföljer maskinerna eller vid montering av delar/komponenter som inte är original, förfaller garantin automatiskt.

Garantin gäller för tillverknings- & fabrikationsfel. Garantin gäller inte för slitagedelar såsom knivar, lager, kol, gränskabel, ladd kontakter, etc. eller vid felaktig/oaktsam hantering/installation, påkörningsskador, skada pga. naturfenomen såsom åska, översvämningar/regn ansamlingar, etc.

Vid byte av delar som är en reklamation så lämnas ytterligare ett år på utbytt del.

Garanti